Téarmaí agus Coinníollacha Mac Léinn - Iúil 2021 V6

Go raibh maith agat as ceann dár gcúrsaí forbartha sna heolaíochtaí síceacha a chur in áirithe.  Faigh thíos le do thoil na Téarmaí agus Coinníollacha a chaithfidh gach duine dár gcuid mac léinn a leanúint. Trí rang/cúrsa a reáchtáiltear tríd an Fox Pioneer Centre a chur in áirithe, aontaíonn an mac léinn go huathoibríoch leis na téarmaí agus coinníollacha seo mar atá leagtha amach thíos.

 1. Le d’áirithint tá áit leithdháilte agat ar cheann dár gcúrsaí.  Má shocraíonn tú ina dhiaidh sin d’intinn a athrú faoin áirithint seo, níl aisíocaíochtaí ceadaithe mar go bhfuil áiteanna ar na cúrsaí seo an-teoranta.

 2. Nuair a bheidh do chúrsa curtha in áirithe agat, seolfaimid réamhriachtanais an chúrsa chugat.  Áireoidh sé seo an nasc Zoom.  Iarrtar ort an nasc seo a thástáil roimh an gcúrsa lena chinntiú go n-oibríonn sé.  Tabharfaidh sé seo neart ama dúinn chun nasc nua a sheoladh chugat in am trátha agus an cúrsa ag tosú.  Lean na treoracha a thugtar le do nasc Zoom.

 3. Beidh ort, roimh an gcúrsa, cuntas a chruthú le Zoom.  Tá cuntais saor in aisce ar fáil. 

 4. Tá tú freagrach as nasc idirlín oiriúnach agus leanúnach le linn an chúrsa.

 5. Iarrtar ort logáil isteach ar chruinniú Zoom 5 nóiméad ar a laghad roimh thús an chúrsa.  Tosaíonn cúrsaí go pras ag an am a fhógraítear.  Níl na teagascóirí freagrach as mic léinn a chumasú chun teacht suas má théann siad go déanach sa chúrsa. Chomh maith leis sin, caithfidh mic léinn fanacht ar feadh an chúrsa.  Glacfar leis nach bhfuil an cúrsa críochnaithe ag lucht luathfhágála agus ní bheidh an deis acu dul suas leis an gcúrsa níos déanaí, mura bhfuil íocaíocht faighte ar áirithint nua.

 6. Más gá cúrsaí a chur siar (mar shampla, mura bhfuil dóthain uimhreacha ann nó de bharr tinnis), socrófar dáta nua, agus cuirfear ar an eolas thú trí ríomhphost. Aistreofar d’áit go huathoibríoch chuig an dáta nua.  Ní chuirfear aon aisíocaíochtaí ar fáil. 

 7. Murar féidir le mac léinn an dáta nua a dhéanamh nó má scoirtear de chúrsa a thairiscint, cuirfear dearbhán ar fáil do mhic léinn ar luach an chúrsa seo le caitheamh ar chúrsa eile, agus aisíocfar aon difríocht costais/iníoctha de réir mar is cuí.

 8. Ní mór do mhic léinn na hacmhainní cuí atá sonraithe i sonraí ballraíochta an chúrsa a thabhairt chuig an gcúrsa.

 9. Ní mór do mhic léinn ceistneoirí réamhchúrsa a chomhlánú má éilíonn an teagascóir é.  Tá an t-eolas seo ann chun go mbeidh an teagascóir in ann an cúrsa a oiriúnú do riachtanais a gcuid mac léinn.

 10. Ní mór dúinn a chur in iúl duit gur cúrsaí gairmiúla iad ár gcúrsaí agus go mbeifear ag súil go n-iompróidh mic léinn iad féin ar bhealach a oireann dá leithéid d’imeachtaí.  Má mheasann an teagascóir nó an modhnóir go bhfuil iompar an dalta míchuí, bainfear an mac léinn as an gcúrsa.  I gcás den sórt sin, ní cheadaítear aon aisíocaíochtaí nó creidmheas.  Socróidh sé seo freisin nach gcuirfear cúrsaí amach anseo ar fáil don mhac léinn seo a thuilleadh.

 11. Iarrtar ar mhic léinn foirm aiseolais a chomhlánú ar chríochnú an chúrsa dóibh chun cur lenár bpróiseas dearbhaithe cáilíochta.  Is féidir le haiseolas a bheith gan ainm más fearr é.